Η Συνομιλία του Αβραάμ με τον Θεό σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Σάββα Καρ., Α2

http://www.pixton.com/comic/0b5ogjsn

συνομιλία Αβραάμ με τον Θεό - Σάββα Καρ - Α1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: