Σημασία των προεικονίσεων στον πίνακα της σελίδας 65

από τον Σάββα Καρ., Α1

εικόνες προεικονίσεις

α) Κλίμακα του Ιακώβ : Η σκάλα είναι η Παναγία και με τη βοήθειά της ο Χριστός κατέβηκε στη γη από τον ουρανό.

β) φλεγόμενη βάτος : Η Βάτος είναι η Παναγία και ο Χριστός πέρασε σαν φωτιά από μέσα της χωρίς να την κάψει και χωρίς να χαθεί η Παρθενία της Παναγίας.

γ) Πάσχα – Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας : Πάσχα σημαίνει πέρασμα :  για τους Εβραίους είναι η έξοδός τους από την γη της δουλείας, την Αίγυπτο. Για τους χριστιανούς σημαίνει το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, την Ανάστασή Του Χριστού για να μας λυτρώσει. Η Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας συμβολίζει τη βάπτιση, γιατί με τη βάπτιση μέσα στο νερό πεθαίνει ο αμαρτωλός κακός εαυτός μας και βγαίνουμε από το νερό νέοι άνθρωποι με το πνεύμα του Θεού.

δ) Ο Μωϋσής για τους χριστιανούς είναι τύπος του Χριστού, δηλαδή έζησε σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού, πριν Εκείνος έρθει στη γη, έγινε ο Σωτήρας του λαού του και τον οδήγησε στην ελευθερία.

ε) Το Μάνα συμβολίζει για τους χριστιανούς τον άρτο της Θείας Λειτουργίας, γαιτί έτσι παίρνουμε το σώμα Χριστού, όπως δηλαδή έπεσε από τον ουρανό το Μάννα στους Εβραίους προς τον δρόμο της Επαγγελίας.

στ) Το νερό στο βράχο συμβολίζει τον οίνο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί όπως ο Μωϋσής χτύπησε τη ράβδο του πάνω στο βράχο και βγήκε νερό και ήπιαν οι Εβραίοι και ξεδίψασαν, έτσι και εμείς παίρνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και ξεδιψάμε πνευματικά.

ζ) Η προσευχή του Μωϋσή με ανοιχτά τα χέρια του συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού γιατί όπως ο Μωϋσής προσευχόταν σχηματίζοντας σταυρό και τότε μόνο ο λαός του νικούσε στη μάχη, έτσι κι όταν ο Χριστός σταυρώθηκε τότε μόνο μπορέσαμε να σωθούμε όλο το ανθρώπινο γένος.

πίνακας προεικονίσεων