Η δικαιοσύνη του νόμου του Μωϋσή

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/gkapetanakis/ss-30139451″ title=”η δικαιοσύνη-στο-μωσαΐκό-νόμο” target=”_blank”>η δικαιοσύνη-στο-μωσαΐκό-νόμο</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/gkapetanakis” target=”_blank”>george kapetanakis</a></strong> </div>

από τον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, θεολόγου του 2 ΓΕΛ Νικαίας Πειραιώς. Τον ευχαριστούμε θερμά!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: