Οι Συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, κεφ. εισ. 3ο

από την ιστοσελίδα του κυρίου Πανόπουλου :

http://ppanopoulos.blogspot.gr/2014/10/3.html

Δραστηριότητα σχετική με την 3η δ.ε. (Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι από το Θεό)

 

Έμπνευση, θεοπνευστία, ανθρωπομορφισμοί…
Πολλές οι έννοιες της 3ης δ.ε..
Τις κατανοήσατε;

Οι τρεις δραστηριότητες, που ακολουθούν, θα σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε τι καταλάβατε…

1ο Σταυρόλεξο

2ο Σταυρόλεξο

Κουίζ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: