Συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, κεφ. 3ο, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=18033

Μια παρουσίαση παιχνίδι από τις μαθήτριες του Α2 : Κικούς Λαρίσα, Δαρκαδάκη Αφροδίτη, Κουφάκη Νομική.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo