Συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, κεφ. 3ο, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=18033

Μια παρουσίαση παιχνίδι από τις μαθήτριες του Α2 : Κικούς Λαρίσα, Δαρκαδάκη Αφροδίτη, Κουφάκη Νομική.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s