Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης – Ο κόσμος στην Παλαιά Διαθήκη

  1. παρουσίαση : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9137/extras/html/eisagogi_en3_eisagogiki_parousiasi_popup.htm
  2. σταυρόλεξο1 : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/574
  3. σταυρόλεξο2 : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/573
  4. ερωτηματολόγιο : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1342
  5. χάρτης : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2391
  6. πινακοθήκη : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/892
  7. ιστορικός χάρτης γης Ισραήλ : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1419
  8. Ερωτηματολόγιο : http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1335

9.Ερωτηματολόγιο παιχνίδι :

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=433230

holybible-questions-a1-2015

  1. Μια παρουσίαση παιχνίδι : Μελετη Παλαιας Διαθήκης, από τους μαθητές του Α1, Μαρία Εργά, Μανόλης Κελεμπέσης, Βαμβουκάς Σάββας, Καρύδης Λευτέρης, Χριστίνα Αλεξανδράκη, Ανδρέας Καρδούλιας, Νικόλας Αμπελάς, Σταυρούλα Δούκη, Γκινάϊ Χρύσα

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=17945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: