Δραστηριότητες σχετικές με το Ναό των Ιεροσολύμων – δ.ε.16

http://ppanopoulos.blogspot.gr/search/label/

Δραστηριότητα 1η για το Ναό του Σολομώντος- δ.ε. 16

Αναρτήθηκε από Panagiotis Panopoulos στις 5:45 μ.μ.

Παρακολουθήστε τις αναπαραστάσεις του Ναού που ακολουθούν:

“>e>

Επίσης παρακολουθήστε την σημερινή κατάσταση του χώρου:

Μπορείτε τώρα να περιγράψετε τον Ναό ή να αναγνωρίσετε τα διάφορα μέρη του;

Ακούστε το podcast που αναφέρεται στο Ναό των Ιεροσολύμων και τη Λατρεία σ’ αυτόν.

Ποια τα στοιχεία της λατρείας των Ισραηλιτών;

Δραστηριότητα 2η για το Ναό της Ιερουσαλήμ- δ.ε. 16

Αναρτήθηκε από Panagiotis Panopoulos στις 8:54 μ.μ.

Παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί και δείχνει τον Δεύτερο Ναό (του Ζοροβάβελ). Συγκρίνοντάς τον με τον Ναό του Σολομώντα (στη σχετική δραστηριότητα, αλλά και παίρνοντας πληροφορίες από εδώ) τι θα μπορούσαμε να πούμε γι’ αυτόν;
Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: