Η δημιουργία του κόσμου σε σχεδιάγραμμα popplet και … comix!

Απολαύστε τα!

http://padlet.com/maria_themelis/world-popplet

world-popplet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: