Η Δημιουργία του κόσμου – Ανάπτυξη του 1ου και 2ου στίχου του 1ου κεφαλαίου της Γενέσεως – Πρακτικά – 2014

Τα καλύτερα πρακτικά κράτησαν η Ειρήνη Π.,Δήμητρα Ολ. και Γιώργος Ρ., Α3

Η Δημιουργία του κόσμου στην ορθόδοξη θεολογία

1η ημέρα : Δημιουργήθηκαν ο ουρανός και η γη και διαχωρίστηκε το σκοτάδι από το φως.

2η ημέρα : Έγινε ο διαχωρισμός των υδάτων γης και ουρανού.

3η ημέρα : Βλάστησε η γη.

4η ημέρα : Δημιουργήθηκαν ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια

5η ημέρα : Δημιουργήθηκαν τα ψάρια και τα πουλιά

6η ημέρα : Δημιουργήθηκαν τα ζώα και ο άνθρωπος

7η ημέρα : Ευλογημένη ημέρα, ο Θεός ξεκουράζεται από τα έργα Του.

Σχόλια στον 1ο στίχο :

Από τη μετάφραση του βιβλίου λείπει η φράση : “Καί πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τῆς ἀβύσσου”. Η φράση προϋποθέτει ότι ο κόσμος μας είναι αποτέλεσμα σκέψης λογικής και αγάπης Θεϊκής και φροντίδας.

Σύμφωνα με την σκέψη των Εβραίων η μέρα άρχιζε από την προηγούμενη ημέρα, το εσπέρας.

νύχτα

ἑσπέρας  ———-> πρωΐ-μεσημέρι = αιωνιότητα μέσα στη χαρά και το φως του Θεού

ζωή γεμάτη αγώνες                                       στην Αποκάλυψη στο 22ο κεφάλαιο                                 αγωνία  να κάνω το καλό                            περιγράφεται μια πόλη μέσα στο μεσημέρι

Ήλιος της πόλης είναι ο Θεός.

Δημιουργία του φωτός. Το ονόμασε “ἡμέρα”  (επιθυμητό πράγμα) : Είναι υπεύθυνος για ό,τι δημιούργησε. Το αναγνώρισε ως |”καλόν” = ωραίο, χρήσιμο, τέλειο, κατάλληλο στην κατάλληλη ώρα. Ο Θεός δεν δημιούργησε ποτέ τίποτε κακό. Θέλει να γευόμαστε μαζί Του τη χαρά της δημιουργίας. Γι αυτό και μας έκανε “συνδημιουργούς¨.

Ονόμασε το σκοτάδι = νύχτα : Δεν υπάρχει τίποτε κακό στο σκοτάδι, γιατί ο Θεός το δημιούργησε επίσης χρήσιμο, τέλειο, καλό. Χρησιμεύει για την ανάπαυση του ανθρώπου από τους κόπους. Δεν με απειλεί τίποτε, με προστατεύει ο Θεός ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Είμαι ασφαλής και τη μέρα και τη νύκτα (Αντίθετα οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι μόνο τη μέρα τους προστάτευε ο θεός Ήλιος. Τη νύκτα προσπαθούσαν να προφυλαχτούν από τους δαίμονες του σκότους).

Είπε και εγένετο : Ζευγάρι ρημάτων που δηλώνει ότι ανάμεσα στην εντολή και στην πράξη δεν υπάρχει χρόνος. Άρα υπάρχει θεϊκή Δημιουργία. Ο Θεός υπάρχει εκτός του χρόνου και δεν επηρεάζεται από τη φθορά.

Ο Θεός και ο κόσμος

Leave a Reply