Δημιουργία του κόσμου – φύλλο εργασίας

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πανόπουλο για την παρακάτω εργασία. Στον σύνδεσμο παρέχεται η εργασία σε κείμενο του word για τεστάκι στην τάξη :

Δημιουργία του κόσμου-φύλλο εργασίας

Αφού είδαμε το κείμενο για τη Δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, μπορείτε να συμπληρώσετε το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί;
Γράψτε τις απαντήσεις στο τετράδιό σας…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s