Δημιουργία του κόσμου – φύλλο εργασίας

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πανόπουλο για την παρακάτω εργασία. Στον σύνδεσμο παρέχεται η εργασία σε κείμενο του word για τεστάκι στην τάξη :

Δημιουργία του κόσμου-φύλλο εργασίας

Αφού είδαμε το κείμενο για τη Δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, μπορείτε να συμπληρώσετε το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί;
Γράψτε τις απαντήσεις στο τετράδιό σας…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: