Πρακτικά του Α2 για τη δημιουργία του κόσμου – 2014

Τα καλύτερα πρακτικά κράτησαν οι μαθητές/μαθήτριες του Α2 : Μαρία Καλ., Κατερίνα Μ., Βασίλης Δ., Μαρία Β., Θεολόγος Λ., Φανερούλα Μ., Καλλιόπη Μ., Ευδοκία Λ., Σαββίνα Τ.

παράδεισος

Πρακτικά του Α2 για τη δημιουργία του κόσμου – 2014

Πρακτικά του Α2 για τη δημιουργία του κόσμου – 2014

Η Δημιουργία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της έκρηξης της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Ο Ένας και Τριαδικός ταυτόχρονα Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, με τα τρία Πρόσωπα να συμφωνούν και να συνεργάζονται  φρόντισαν ιδιαίτερα για τη δημιουργία του ανθρώπου.

Ο Θεός Πατέρας θέλησε, ο Θεός Λόγος, η εικόνα του Θεού έδωσε την μορφή Του που θα έπαιρνε ως άνθρωπος, στον νεοδημιουργημένο άνθρωπο και το Άγιο Πνεύμα του χάρισε τη λογική δύναμη για να γίνει ο άνθρωπος ένας μικρός, με όρια περιορισμένα, θεός, συνδημιουργός και συγκυρίαρχος με τον Πλάστη Του.

Την Αγία Τριάδα την παρομοιάσαμε σαν ένα ανθρώπινο πρόσωπο που σκέφτεται και μιλάει για να καταλάβουμε τη διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης μας. Επομένως, Ο Θεός είναι ένας και Τριαδικός με τον εξής τρόπο :

Αγία Τριάδα - πρόσωπο

Όπως βλέπουμε στο σχεδιάγραμμα ο Θεός Πατέρας είναι η πηγή και η αιτία του Υιού (τον γεννά πάντοτε χωρίς ποτέ να σταματά, αλλιώς η Αγία Τριάδα θα πάψει να υπάρχει) και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα πάντοτε χωρίς ποτέ να σταματά (για τον ίδιο λόγο).

Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι η βάση της Δημιουργίας του κόσμου : “είπε και εγεννήθησαν”. Στο Σύμβολο της Πίστεως λέει στο δεύτερο άρθρο : δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο”. Είναι η εικόνα του Θεού. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του : “ὁ ἐωρακώς τόν Πατέρα ἐμέ ἐώρακε”. Ενώ όμως για όλα τα άλλα μη λογικά πλάσματα “εἶπε καί ἐγεννήθησαν”, για τον άνθρωπο κατέβαλε ιδιαίτερη φροντίδα για να τον δημιουργήσει.

Το Άγιο Πνεύμα δίνει “πνεῦμα λογοποιόν”, δύναμη λογική στον άνθρωπο για να μπορεί να σκέφτεται λογικά και να επιλέγει ελεύθερα τις πράξεις του αναλαμβάνοντας τις λογικές συνέπειες που προέρχονται από αυτές.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κάθε Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι Θεός και ταυτόχρονα και τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός μπορούμε να σκεφτούμε τη μαθηματική σχέση : 1Χ1Χ1 =1.

Η Αγία Τριάδα λοιπόν  δημιουργεί τον άνθρωπο ως εξής :

α. Του δίνει πνευματικά χαρίσματα : Τον δημιουργεί “κατ’ εικόνα” Του καί “καθ’ ὁμοίωσιν” Του. Ο άνθρωπος έχει την τιμή να είναι Εικόνα της Εικόνας του Θεού, του Χριστού.

Το “κατ’ εικόνα” σημαίνει τα ψυχικά χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος. Δίκαιος είναι ο Θεός, δίκαιος πλάστηκε και ο άνθρωπος, γεμάτος αγάπη ο Θεός, γεμάτος αγάπη κι ο άνθρωπος, κυρίαρχος ο Θεός, συγκυρίαρχος ο άνθρωπος. Τα ψυχικά χαρίσματα δόθηκαν ΔΩΡΟ στον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις γλώσσας, έθνους, χρώματος, φυλής και φύλου, πλούτου ή μόρφωσης.

“Καθ’ ὁμοίωσιν” είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει σωστά τα ψυχικά χαρίσματα που πήρε από τον Θεό, το “κατ’ εικόνα” για να μοιάσει στον Θεό, δηλαδή να γίνει Θεός κατά χάριν, να συνεργαστεί ελεύθερα με το θέλημα του Θεού για να Του μοιάσει (θέωση). Το “καθ΄ὁμοίωσιν” δεν χαρίζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να το κερδίσει. Ο Θεός μου έδωσε λογική και ελευθερία (=αυτεξούσιο) για να μπορώ να επιλέγω αν θέλω να ζήσω μαζί Του και να του μοιάζω με την θέλησή μου. Ανάλογα με την απόφασή μου ζώ σύμφωνα με τις λογικές συνέπειες της απόφασής μου. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία μου ακόμα κι αν δεν διαλέξω να Του μοιάσω. Με έκανε ως προς την ελευθερία ἰσόθεο!