Πρακτικά για την 2η, 3η, 4η ημέρα της Δημιουργίας -Α1 και Α3-2014

Τα καλύτερα πρακτικά έκαναν από το Α1 η Σοφία Ζ. και από το Α3 οι : Μαρία Φρ., Αρχοντούλα Φρ., Σκεύος Σδρ., Τάκης Στ., Ειρήνη Π. και  η  Δήμητρα Ολ.

Πρακτικά για την 2η-3η-4η ημέρα της δημιουργίας -Α1ᾱ3

δημιουργία κόσμου10

Κύρια σημεία

1. Ζευγάρια ρημάτων στην ιστορία της Δημιουργίας : είπε και εγεννήθησαν, είπε και εγένετο, είπε να πρασινίσει η γη και πρασίνισε : Ανάμεσα στην εντολή και στην πράξη δεν υπάρχει χρόνος. Γίνονται αμέσως. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός είναι έξω και πέρα από τον χρόνο και ο κόσμος είναι θεϊκή δημιουργία.

  1. Την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας δημιουργήθηκε ο ουράνιος θόλος (ατμόσφαιρα, υγρασία, σύννεφα, αέρας που αναπνέουμε). Η γη δεν ήταν πια αόρατη, αλλά παρέμενε ασχημάτιστη.

  2. Την τρίτη ημέρα α) διαχωρίστηκε η γη σε στεριά και σε θάλασσες. Ο Θεός ονόμασε τη γη στεριά και τα νερά θάλασσες. Ο Εβραίος όταν δίνει όνομα σε κάποιο πράγμα του δίνει ύπαρξη και είναι υπεύθυνος γι αυτό. Έτσι κι ο Θεός είναι υπεύθυνος για όσα εδημιούργησε.

β)  δημιουργήθηκαν τα φυτά, τα δέντρα και τα λουλούδια. Η επιστήμη δεν δεχόταν ότι χωρίς ήλιο μπορούν να υπάρξουν φυτά. Μελέτησε όμως την Αγία Γραφή και διαπίστωσε ότι υπάρχουν φυτά που λέγονται “αγγειόσπερμα” τα οποία αναπτύσσονται χωρίς ήλιο. Η επιστήμη και η θεολογία συνεργάστηκαν αρμονικά για να μάθουμε ότι δημιουργεί ο Θεός πρώτα τη ζωή και έτσι μας διδάσκει ότι είναι ο ίδιος η αιτία της ζωής. Όλα είναι χρήσιμα, τέλεια, ωραία και μας δείχνουν τη χαρά που απολαμβάνει ο Δημιουργός για τη Δημιουργία Του. Σε μια έκρηξη αγάπης δημιούργησε την Δημιουργία, τον κόσμο μας = στολίδι.

  1. Την τέταρτη ημέρα δημιουργούνται τα ουράνια σώματα, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα αστέρια και οι πλανήτες. Έτσι δεν είναι θεοί, αλλά δημιουργήματα. Φτιάχτηκαν για να :

α. φωτίζουν την ημέρα και τη νύχτα

β. προσδιορίζουν την έννοια του χρόνου (εποχές)

γ. κανονίζουν τις εργασίες τους ανάλογα με τις εποχές

δ. βρίσκουν το δρόμο τους, να προσανατολίζονται οι άνθρωποι.

γ