Ποια λέξη είναι σωστό να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για τον κόσμο μας : “Δημιουργία” ή “Περιβάλλον” και γιατί;

Κωνσταντίνος Τσ., Α3 : ” Προτιμώ τη λέξη δημιουργία γιατί δίνει περισσότερο σημασία στο ότι ο c8f0d-aee2Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Η λέξη “περιβάλλον” ταιριάζει μόνο σε συνδυασμό με τη δημιουργία. Η λέξη “δημιουργία” μου θυμίζει ότι ο Θεός με αγάπη δημιούργησε έναν όμορφο κόσμο”.Βαγγελίτσα Σ., Α3 :  “Προτιμώ τη λέξη “Δημιουργία” γιατί πιστεύω ότι είναι πιο κατάλληλη για να εξηγήσω το πώς έγινε ο κόσμος, γιατί μας αναφέρει την πραγματική αλήθεια για τη Δημιουργία του κόσμου, ότι κάποιος υπάρχει που τον έφτιαξε”.

Δέσποινα Σ., Α3 : Προτιμώ τη λέξη “Δημιουργία” γιατί σημαίνει ότι ο Θεός την δημιούργησε και σκέφτομαι το Θεό όποτε σκέφτομαι τον κόσμο σαν δημιουργία. Ενώ η λέξη “περιβάλλον” ουσιαστικά δεν σημαίνει τίποτε, μόνο ότι υπάρχουν γύρω μου πράγματα”.

Αλέξανδρος Χ., Α1: ” Προτιμώ τη λέξη “Δημιουργία” γιατί εξηγεί καλύτερα ότι ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργία ανθρώπου και ζώωνκατασκευάζει ό,τι υπάρχει γύρω μου΄”.

Πόπη Ρ., Νικόλας Σ., Χρύσα Γκ., Α3 : “Θα προτιμούσα τη λέξη “Δημιουργία” διότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα”.

Σωτήρης Χρ., Α3 : “Πιστεύω ότι η καταλληλότερη λέξη είναι η δημιουργία γιατί όταν θέλουμε να περιγράψουμε το πώς έγινε ο κόσμος λέμε για τη δημιουργία του από τον Θεό. Το περιβάλλον είναι ένα από τα αγαθά που μας χάρισε ο Θεός, περικλείει μόνο ό,τι βρίσκεται γύρω μου”.

Ειρήνη Κουφάκη, Α1, Χριστίνα Αλ., Α1 : Η δημιουργία είναι σωστότερη λέξη γιατί έτσι εκφράζουμε σωστότερα το πώς έγινε ο κόσμος.

Λαρίσα Κ., Α3 : Θα διάλεγα τη λέξη “Δημιουργία” σαν πιο κατάλληλη, γιατί όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο έφτιαξε καλλιτέχνημα, στολίδι, δείχνει δηλαδή τη φροντίδα και την αγάπη του κατασκευαστή του κόσμου, του Θεού.

Αφροδίτη Δ., Αλέξανδρος Χ., Σάββας Β., Νικόλας Αμπ., Σάββας Κ., Λευτέρης Γλ., Α1 : θα διάλεγα τη λέξη “Δημιουργία” επειδή δημιουργία σημαίνει ότι κάποιος φτιάχνει κάτι. έτσι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τον ουρανό, τη γη, τους ανθρώπους, τα αστέρια τη θάλασσα, πολύ πολύ ωραία. Με λογική και αγάπη. Περιβάλλον σημαίνει απλώς ότι βλέπω γύρω μου.

Μανόλης Αθ., Α1 : “Θα χρησιμοποιύσα τη λέξη “Δημιουργία” γιατί είμαι χριστιανός και πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Η λέξη “περιβάλλον” δεν θυμίζει τίποτε για δημιουργό, ούτε για το σκοπό  που φτιάχτηκε ο κόσμος, για να ζουμε δηλαδή μέσα στην αγάπη του Θεού.

Γιώργος Π., Α2 : Προτιμώ τη λέξη “δημιουργία” επειδή μου δίνει να καταλάβω την ακρίβεια που έβαλε ο Θεός έτσι ώστε να δημιουργήσει όλα τα καλά και κανένα κακό, δηλαδή τους ανθρώπους, τα ζώα, το νερό, που αποτελούν το περιβάλλον. Άρα το περιβάλλον δεν θα υπήρχε αν δεν το είχε δημιουργήσει ο Θεός.