Μια συζήτηση για τη δημιουργία του κόσμου σε … κινούμενα σχέδια! Απολαύστε τη!

στα αγγλικά…

http://Pixton.com/ic:v3vt66pg

Pixton_Comic_Creation_of_world_by_God_by_maria_p_rκαι στα ελληνικά!

http://www.pixton.com/comic/ci5t387d

komics sta ellinika

Από το Μιχάλη Ρ., Β3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change ) <