Τα οικολογικά προβλήματα της Καλύμνου μας σε ένα διαδικτυακό πίνακα padlet από τους μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου!

Η εργασία τους εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος “Η δημιουργία του Κόσμου – Η Πρόνοια του Θεού και η δική μας ευθύνη – προβλήματα που δημιουργούνται στην δημιουργία από την απροσεξία μας”, Μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, Η δημιουργία του κόσμου.

http://padlet.com/maria_themelis/oikologikaprobl

οικολογικά προβλήματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: