Δημιουργία ή … σύμπτωση;;; Απολαύστε το

θάλασσα2

Greek -Creacion_o_Coincidencia_natural1

Ευχαριστούμε την κυρία Τσώτα Βασιλική που μας έδωσε την παρουσίαση που με τη σειρά της τής έδωσε η κυρία Αθανασία Πίτσικα που ήταν για ένα διάστημα θεολόγος στο σχολείο μας πέρυσι. Τις ευχαριστούμε και τις δυο θερμότατα!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: