103ός ψαλμός του Δαβίδ – ο ψαλμός που υμνεί τη Δημιουργία του κόσμου

της Χαρούλας Π., Α2

 1) μέρος 1ο : στίχοι 1-4 : Αναφέρεται στη δημιουργία της πρώτης και δεύτερης ημέρας αρχίζοντας από το φως και το ουράνιο στερέωμα.
2) μέρος 2ο: στίχοι 5-18 : Υμνείται το έργο της δημιουργίας της τρίτης ημέρας, αναφέροντας τον χωρισμό των υδάτων και της ξηράς. Από τις πηγές ποτίζεται η γη και παράγεται η τροφή για τα ζώα και τον άνθρωπο.
3) μέρος 3ο: στίχοι 19-23 : Είναι η δημιουργία της τέταρτης ημέρας, η δημιουργία του ήλιου και της σελήνης.
4) μέρος 4ο : στίχοι 24-30 : Επανέρχεται πάλι στη θάλασσα και μιλάει για τα έργα της δημιουργίας της πέμπτης και έκτης ημέρας, εκδηλώνοντας τον θαυμασμό του για τα υδρόβια ζώα.
5) μέρος 5ο : στίχοι 31-35 : Αποτελούν μεγαλειώδη δοξολογία στο όνομα του Θεού – Δημιουργού.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s