Τι σημαίνει “κατ΄εικόνα” και “καθ’ ομοίωσιν”

Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως εικόνα και ομοίωση του δίνει δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό : <Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόμα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει>
Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθήνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού:<Ο Κύριος έφερε όλα τα ζώα του αγρού μπροστά στον άνρθωπο,για να δει πώς θα τα ονομάσει .Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της>

Οι άνθρωποι ,άντρας και γυναίκα,πλάθονται ισότιμοι,για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες:<Αυτό είναι οστό απ’τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου> < Και θα γίνονται οι δύο τους ένα σώμα>
Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό,το συνάνρθωπο και τον κόσμο ολόκληρο:<Πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ>                                   Γίωργος Π., Α2κατ΄εικονα και καθ΄ομοίωσιν

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: