Παρουσίαση, Εικονογραφία (δημιουργία ανθρώπου), Κεφάλαιο Ε’, 26. “Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα ημετέραν καί καθ’ομοίωσιν”: η δημιουργία του ανθρώπου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: