Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία – Ομάδα 1 του Α1 – Σάββας Καρ.

Θέμα Εργασίας : α) Γυρίστε στις θεολογικές αλήθειες που επισημάναμε στις διηγήσεις της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου.

  • Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως «εικόνα» και «ομοίωση» του, του δίνει δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό.
  • Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού.
  • Οι άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, πλάθονται ισότιμοι, για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες.
  • Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο.
β) Τι σκέψεις και συναισθήματα μπορούν να προκαλούν στο σύγχρονο άνθρωπο;
Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις θεολογικές αλήθειες, γιατί όπως λέει και εκεί εμείς πρέπει να είμαστε  εικόνα της εικόνας του Θεού, δηλαδή να γίνουμε προσωπικότητες με δυνατότητα να μοιάσουμε στον Θεό με ελεύθερη συνεργασία μας με το θέλημα του Θεού.  Επίσης θα πρέπει να ακολουθούμε το καθ’  ομοίωσιν, δηλαδή με τα ψυχικά χαρίσματά μας να μοιάσουμε στον Θεό. Πρέπει να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου για το περιβάλλον αφού είμαι συνεργάτης του Θεού, αλλιώς θα υπάρξουν περιβαλλοντικά προβλήματα π.χ. τρύπα του όζοντος, ηχορύπανση, καυσαέρια, πετρελαιοκηλίδες κτλ. Ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να είναι ισότιμοι μεταξύ τους, να βοηθάνε ο ένας τον άλλο. Και τέλος πρέπει να έχουμε φυσική ζωή, δηλαδή να υπάρχουν  αρμονικές σχέσεις με το Θεό, τους συνανθρώπους μας και τον κόσμο ολόκληρο.