Δημιουργία του ανθρώπου – παρουσίαση

This slideshow requires JavaScript.

Μελετήστε τις εικόνες, τα κείμενα και το σχεδιάγραμμα και απαντήστε στο ερωτηματολόγιο.

Σε ποιες θεολογικές αλήθειες καταλήγετε;

http://oldtestament-1rstclassdiaries.simplesite.com/430725317