Η σχέση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με τη ζωή της Εκκλησίας σε ένα αλλιώτικο σχεδιάγραμμα.

από την Δήμητρα Ολυμπίτου, Α3

https://realtimeboard.com/app/61993253/%CE%97-%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7/

σχέση παλαιάς και καινής διαθήκης στη ζωή της εκκλησίας