Μελετη της Αγίας Γραφής – Σχέση της με τους χριστιανούς

Μια παρουσίαση – παιχνίδι : Μελέτη στην Παλαια Διαθήκη, κεφ.1-2 από τους : Νικόλα Σαρούκο, Παντελή Φράγκο, Ειρήνη Σκυλλα, Χατζηδάκης Σαββας, Γιαννης Χαραμής, Μιχάλης Τρικοίλης, Α1

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=17943

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s