Μελετη της Αγίας Γραφής – Σχέση της με τους χριστιανούς

Μια παρουσίαση – παιχνίδι : Μελέτη στην Παλαια Διαθήκη, κεφ.1-2 από τους : Νικόλα Σαρούκο, Παντελή Φράγκο, Ειρήνη Σκυλλα, Χατζηδάκης Σαββας, Γιαννης Χαραμής, Μιχάλης Τρικοίλης, Α1

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=17943

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo