Μελέτη της Αγίας Γραφής, συλλογική εργασία του Α1

Μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιας Διαθήκης από τους μαθητές του Α1, Καμπουράκη Νικόλαου, Καρδούλια Ανδρέα, Αμπελα Νικόλαου, Κελεμπέση Μανόλη, Αθανασίου Μανόλη Παίξετε μαζί μας!

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Home#/YourDecks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s