Μελέτη της Αγίας Γραφής, συλλογική εργασία του Α1

Μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιας Διαθήκης από τους μαθητές του Α1, Καμπουράκη Νικόλαου, Καρδούλια Ανδρέα, Αμπελα Νικόλαου, Κελεμπέση Μανόλη, Αθανασίου Μανόλη Παίξετε μαζί μας!

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Home#/YourDecks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: