Τα χειρόγραφα του Κουμράν

από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

χειρόγραφα του κουμράν-τουρκοχωρίτη

xeirografakoumran2 kouran3 koumran4 koumran5

koumran-eikones1 koumran-eikones2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: