Δραστηριότητα 4η και 5η σχετική με την 16η δ.ε.(Σολομών, ο σοφός βασιλιάς)

http://ppanopoulos.blogspot.gr/search/label/

Δραστηριότητα 4η σχετική με τη δ.ε. 16 (Σολομών , ο σοφός βασιλιάς)

 

Στο βιβλίο σας υπάρχει ένα παράθεμα για τη σοφία και τα σοφιολογικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
Ακούστε ένα podcast για τα βιβλία των Παροιμιών και του Εκκλησιαστή
Θα μπορούσαν πολλές από τις απόψεις και των δύο βιβλίων να φανούν χρήσιμες σε ένα νέο της ηλικίας σας και πώς;

Ακούστε ένα podcast για τα βιβλία “Σοφία Σολομώντος”  και “Σοφία Σειράχ”.

Πιστεύετε ότι η μελέτη των βιβλίων αυτών μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου και πώς;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )