Πού χρησιμοποιεί η Εκκλησία το λάδι στη λειτουργική της ζωή;

Νικόλας Αμπ., Σάββας Καρ. Αλέξανδρος Χ., Α1 : Το χρησιμοποιεί στο μυστήριο της Βάπτισης και του Χρίσματος, όπου μυρώνουν το μωρό, και παίρνει το τριπλό αξίωμα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του. Μπαίνει έτσι στην Βασιλεία του Θεού. Επίσης το χρησιμοποιεί στο Ευχέλαιο, για να γίνουν οι άρρωστοι χριστιανοί καλά, όταν αρρωσταίνουν. Επίσης το βάζουμε στο καντήλι, που συμβολίζει το βάπτισμά μας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: