Πού χρησιμοποιεί η Εκκλησία το λάδι στη λειτουργική της ζωή;

Νικόλας Αμπ., Σάββας Καρ. Αλέξανδρος Χ., Α1 : Το χρησιμοποιεί στο μυστήριο της Βάπτισης και του Χρίσματος, όπου μυρώνουν το μωρό, και παίρνει το τριπλό αξίωμα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του. Μπαίνει έτσι στην Βασιλεία του Θεού. Επίσης το χρησιμοποιεί στο Ευχέλαιο, για να γίνουν οι άρρωστοι χριστιανοί καλά, όταν αρρωσταίνουν. Επίσης το βάζουμε στο καντήλι, που συμβολίζει το βάπτισμά μας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s