Σχόλια στην άσκηση 4, σελ. 78 του βιβλίου : Περιγράψτε την εικόνα του αγιογράφου Θεοφάνη. Επινοήστε έναν πρωτότυπο τίτλο

τοιχογραφία Θεοφάνη

Καλλιόπη-Σαββίνα Ξ., Α2 : Η τοιχογραφία αυτή που βρίσκεται στο Άγιο Όρος, περιγράφει τη μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης, μια θριαμβευτική πομπή με συνοδεία μουσικών και οργάνων, ο Βασιλιάς Δαβίδ μετέφερε και τοποθέτησε την Κιβωτό της Διαθήκης μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου, στο χώρο δίπλα στο παλάτι του, που όρισε για να γίνει ο μελλοντικός Ναός του Κυρίου.

Αλέξανδρος Κ., Α2 : Στην εικόνα βλέπουμε πως οι Ισραηλίτες με όργανα και μουσική μεταφέρουν την Κιβωτό της Διαθήκης από την Σηλώ στην Ιερουσαλήμ. Διαπιστώνουμε πως είναι τόσο ιερή και αγία αυτή η στιγμή που οι άνθρωποι εκφράζουν τη χαρά τους και τιμούν την στιγμή αυτή. Ο άνθρωπος που είναι πεσμένος κάτω κείτεται νεκρός, γιατί δεν εμπιστεύτηκε την παντοδυναμία του Θεού και άγγιξε την Κιβωτό πιστεύοντας πως θα πέσει η Κιβωτός και πρόσβαλε τον Θεό.

Ανώνυμος : Στην εικόνα του σχολικού βιβλίου μας απεικονίζεται η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης με προορισμό την Ιερουσαλημ .Πλήθος από κόσμο με μουσικά όργανα και ψαλμούς συνοδεύουν την Κιβωτό. Στα αριστερά παρουσιάζονται δυο άνθρωποι ξαπλωμένοι στο πάτωμα γιατί δεν εμπιστεύθηκαν τον Θεό και φοβόντουσαν πως η εικόνα θα πέσει .Κεντρική μορφή είναι ο βασιλιάς Δαβίδ, που έχει φωτοστέφανο  στο κεφάλι.