Καταγράψτε χαρακτηριστικά του Θεού που μπορείτε να βρείτε στους ψαλμούς 50, 56, 102, 103, 150

Δείτε την εργασία των μαθητών και μαθητριών της Α2 σε μια μελέτη τους στους ψαλμούς του Δαβίδ εδώ :

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%8D%28%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CE%AF%29

Χαρακτηριστικά του Θεού στους ψαλμούς