Δραστηριότητες 1 και 2 για τους Ψαλμούς

Δραστηριότητα 1η σχετική με τους Ψαλμούς -δ.ε.15

http://ppanopoulos.blogspot.gr/search/label/

Ακούστε το podcast για τον 50ο Ψαλμό.
Απαντήστε σε όποια ερώτηση θέλετε, είτε στα σχόλια, είτε στο τετράδιό σας.
Νιώθοντας κανείς συντριβή για κάποια κακή πράξη γιατί καταφεύγει στο Θεό;
Διακρίνεις να βρίσκονται πολλοί απ’ τους στίχους του Ψαλμού σε άμεση σχέση με πτυχές της προσωπικής σου ζωής;

Δραστηριότητα 2η σχετική με τους Ψαλμούς -δ.ε. 15

Ακούστε το podcast που αναφέρεται στον 148ο Ψαλμό.

Γιατί η δοξολογία του Θεού γίνεται διάλογος μ’ Αυτόν;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s