Δραστηριότητες για το Βασιλιά Δαβίδ

Δραστηριότητα 1η για τον Δαβίδ (δ.ε. 14)

http://ppanopoulos.blogspot.gr/search/label/

Ε
τσι, αφού συνδεθήκαμε μεταξύ μας και αφού τοποθετήσαμε τέτοιες χρυσές κολώνες στο οχυρωμένο σπίτι (της φιλίας μας), όπως λέει ο Πίνδαρος, έτσι προχωρούσαμε μπροστά, έχοντας βοηθούς τον Θεό και τον πόθο. Ω! Πώς να υπομείνω την ανάμνηση αυτών (των καταστάσεων) χωρίς δάκρυα; Όμοιες ελπίδες μας οδηγούσαν στην ρητορική δεινότητα, πράγμα που προξενεί μίσος· ο φθόνος απουσίαζε από την φιλία μας, επιδιώκαμε ο ένας τον ζήλο του άλλου.  Ο αγώνας και για τους δυο μας ήταν, όχι το ποιος θα έχει ο ίδιος το πρωτείο, αλλά, το πώς θα το παραχωρήσει στον άλλο· ο ένας του άλλου την ευδοκίμηση, την κάναμε δική μας. Μία ψυχή, φαινόταν ότι είχαμε και οι δυο μας, που βρισκόταν σε δύο σώματα. Και αν δεν πρέπει να πιστέψουμε αυτούς, που λένε, ότι όλα βρίσκονται μέσα σε όλα, για μας όμως, πρέπει να πιστέψετε, ότι βρισκόμαστε ο ένας μέσα στον άλλο και κοντά στον άλλο. Μία ήταν η εργασία και για τους δυο μας, η αρετή, και το να ζούμε με σκοπό τις μελλοντικές ελπίδες, ώστε πριν αποχωρήσουμε από εδώ, να αλλάξουμε τα εδώ πράγματα.
Έχοντας θέσει αυτό το στόχο, οδηγούσαμε τη ζωή μας και την κάθε πράξη μας· μας οδηγούσε έτσι η εντολή και ο ένας τον άλλο παρότρυνε για την αρετή και αν δεν είναι υπερβολικό αυτό να το πω, ήμασταν ο ένας για τον άλλο κανόνας και γνώμονας, με τα οποία διακρίνεται το δίκαιο και το μη δίκαιο.
(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον Επικήδειο Λόγο του για τον Μέγα Βασίλειο)
 Έχοντας διαβάσει το παραπάνω κείμενο, σκεφτείτε:
  • Έχουμε πραγματικούς φίλους σήμερα;
  • Τι περιμένουμε από τους φίλους μας
  • Είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε φίλους;
  • Εμείς τι προσφέρουμε στον/ην φίλο/η μας;
  • Δικαιολογούμαστε να προσβάλλουμε,  ειρωνευόμαστε, ενοχλούμε με λόγια και πράξεις ανθρώπους που δεν θεωρούμε φίλους μας (που όμως είναι συμμαθητές, συνάδελφοι ή δεν έχουν καμία σχέση μαζί μας);
 Παρακαλώ καταγράψτε την άποψή σας.

Δραστηριότητα 2η για τον Δαβίδ (δ.ε. 14)

Αναρτήθηκε από Panagiotis Panopoulos στις 7:22 μ.μ.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τη ζωή του Δαβίδ.
Καταλαβαίνετε γιατί θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους βασιλείς του Ισραήλ; Καταγράψτε την άποψή σας.

Στο σχολικό σας εγχειρίδιο υπάρχει ένα τμήμα από το φημισμένο έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Διαβάστε κάποιες πληροφορίες εδώ.
Ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του  νομίζετε ότι εκφράζονται με το άγαλμα αυτό;

Παρακολουθείστε την ιστορία της μάχης του Δαβίδ με τον Γολιάθ:

Επαναλαμβάνεται, άραγε, η ιστορία αυτή σήμερα;

Πριν απαντήσετε αρνητικά διαβάστε και αυτό.

Τι λέτε τώρα;

Αναφέρετε παραδείγματα σύγχρονων Δαβίδ και Γολιάθ.