Γιατί ήταν προσβολή στο Θεό να ζητήσουν οι Ισραηλίτες βασιλιά;

Αργυροπούλου Νομική, Α1 : Οι Ισραηλίτες ζήτησαν βασιλιά. Αυτό ήταν μεγάλη προσβολή προς το Θεό, γιατί:

α) Ο Θεός ήταν το μοναδικό στήριγμα του Ισραήλ από την εποχή της Εξόδου (όπως τους εξήγησε ο Σαμουήλ).βασιλιάς1

β) Περιφρόνησαν το Θεό και αρνήθηκαν να είναι πια βασιλιάς τους ο Θεός ή να τους επιλέγει ο Θεός αρχηγούς, τους Κριτές.

Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους το αίτημα αυτό των Ισραηλιτών ήταν ασέβεια προς τον Θεό.

Γιαχαλή Αναστασία, Α1 : Ήταν προσβολή απέναντι στο Θεό γιατί δεν Τον εμπιστεύονταν, δεν πίστευαν ότι εκείνος μπορούσε να τους σώσει από όλους τους κινδύνους που εκείνοι θεωρούσαν ότι θα τους έδινε την ελευθερία γνώμης και επέλεξαν να έχουν έναν άνθρωπο για βασιλιά. Ο Θεός το επέτρεψε, όμως τους προειδοποίησε με ποιους όρους και ποια δικαιώματα θα αποκτούσαν οι βασιλιάδες αυτοί,  που θα τους καθιστούσαν δούλους του, τους ισραηλίτες. Έτσι όταν θα αρχίσουν να παραπονιούνται για τις ατέλειες του βασιλιά, που οι ίδιοι ζήτησαν, ο Θεός θα τους θυμίζει ότι τους είχε προειδοποιήσει.

Εργά Βασιλεία – Ελευθερία, Α1: Ήταν προσβολή στο Θεό να ζητήσουν βασιλιά γιατί ο Θεός τους στήριζε, δεν τους χάλασβασιλάς2ε ποτέ χατήρι σε ό,τι ζητούσαν και εκείνοι δεν Τον ήθελαν να τους βασιλεύει. Τους έδωσε όμως προειδοποιήσεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ήθελαν να κάνουν βασιλιάδες τους:

α) Θα παίρνει τους γιους τους και θα τους χρησιμοποιεί για να οργώνουν τα χωράφια του ή για να κατασκευάζουν όπλα και να σκοτώνονται στον πόλεμο που θα κάνουν, ως στρατιώτες

β) Θα παίρνει τις κόρες τους για να του φτιάχνουν αρώματα, να του μαγειρεύουν, να τον υπηρετούν στο χαρέμι τους,

γ) Θα παίρνει τα καλύτερα χωράφια τους και τα αμπέλια τους

δ) θα είναι δούλοι των βασιλιάδων σε ό,τι επιθυμούν

Όταν λοιπόν θα αρχίσουν να παραπονιούνται για τους βασιλιάδες που οι ίδιοι ζήτησαν ο Θεός θα τους θυμίζει ότι ήταν δική τους απαίτηση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: