Α’ Γυμνασίου

Τα παιδιά μαθαίνουν από τον τρόπο που ζουν!…

τρόπος - παιδιά1Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική : Μαθαίνει να κατακρίνει.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα : Μαθαίνει να καυγαδίζει.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία : Μαθαίνει να είναι ντροπαλό.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή : Μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση : Μαθαίνει να είναι υπομονετικό.τρόπος παιδιά2

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο : Μαθαίνει να εκτιμά.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη : Μαθαίνει να  είναι δίκαιο.

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε ασφάλεια : Μαθαίνει να πιστεύει.

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε επιδοκιμασία : Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.

Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία : Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο

SIMILAC – ABBOTT LABORATORIES

(Μετάφραση : Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού)

One thought on “Α’ Γυμνασίου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )