Βεβαίωση συμμετοχής στο webinar με θέμα :««Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Διενεργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των  Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων». Διοργανώθηκε στις 26/5/2018. 

ΨΣΙΙ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_WEBINAR_ΠΑΝΟΥ

Βεβαίωση_συμμετέχω.png