Συμμετοχή στο τέταρτο ετήσιο διαδικτυακό σεμινάριο Moodle του ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων στην διδασκαλία για μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη.

Βεβαίωση_Αξιοποίησης_των_ΤΠΕ_και_εργαλείων_Web2.0_στη_διδασκαλία_iv