Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΤΠΕ : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Etwinning : Μάθημα : II. Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων.

seminarsetwinning2-στιγμιότυπο_τελικού_ερωτηματολογίου

Συντονιστής
Νίκος Τζιμόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων

http://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=38http://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=38