Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της EUN Academy Course : “Opening Schools to STEM Careers”.

Απολαύστε και ωφεληθείτε μαζί μας στο ημερολόγιο έργου που φτιάξαμε και θα ενημερώθνεται μέχρι το πέρας του σεμιναρίου.

Made with Padlet