Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο : “Cultural Diversity in your Classroom” της EUN Schoolnet Academy

Παρακολουθήστε κι εσείς μέσα από το ημερολόγιο έργου μας το διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματεύεται το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία που είναι απαραίτητο να ακολουθήσει ο καθηγητής στην τάξη του.

http://culturaldiversitydiary.simplesite.com/430837366

cultural_diversity_%ce%b5%ce%be%cf%8e%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bf