Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της EUN Schoolnet Academy : “Competences for 21st century Schools”

Παρακολουθήστε το σεμινάριο στο ημερολόγιο έργου του σεμιναρίου από την δική μου προσωπική ματιά ιδωμένο.

competences21stcentdiary.simplesite.com

competences21