Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της EUN School Academy με θέμα “Raising Awareness about the Situation of Newly Arrived Migrants

Παρακολουθήστε με τη βοήθεια του Ημερολόγιου Έργου μας το παραπάνω σεμινάριο και προβληματιστείτε για το τόσο αιχμηρό και καίριο πρόβλημα του καιρού μας και του τόπου μας με μια διαφορετική οπτική :

http://raising-awareness-for-migrants.simplesite.com/

raising_awareness_for_migrants-blog