Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο Moodle Mooc 7 for teachers

http://moodle4teachers.org/course/view.php?id=87&section=2

και κερδίσαμε τα βραβεία συμμετοχής για την πρώτη εβδομάδα. Δεχόμαστε συγχαρητήρια!

MM7 Reflections MM7 Week 1 MM7 Week 2 MM7 Week 3