Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο “Learning How to Learn : Powerful mental tools to help you master tough subjects”

του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας San Diego

“Μαθαίνω πώς να μαθαίνω : Iσχυρά διανοητικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να κατακτήσετε απαιτητικά αντικείμενα/ μαθήματα”

Certificate_for_Learning_how_to_Learn