Συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια : Blended Learning Essentials: Getting Started και BLENDED LEARNING ESSENTIALS: EMBEDDING PRACTICE UNIVERSITY OF LEEDS

από το Πανεπιστήριο του Leeds

https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-getting-started/1/welcome

Το ημερολόγιο του έργου βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να εμβαθύνουμε στα διαδικτυακά εργαλεία και να απογειώσουμε την τάξη μας! Ενημερωθείτε!

https://tackk.com/dycc35

blended_learning_diary_picture

β. https://www.futurelearn.com/courses/blended-learning-embedding-practice/1/todo/3044

blended10

https://tackk.com/bk7kym