Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο : “LEARNING ONLINE: REFLECTING AND SHARING από το UNIVERSITY OF LEEDS

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο του διαδικτυακού μαθήματος και το σύνδεσμο του ημερολογίου μας για το μάθημα στα αγγλικά. Ένα πλούσιο υλικό για τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης σας περιμένει να το  χρησιμοποιήσετε. Απολαύστε το!

https://www.futurelearn.com/courses/reflecting-and-sharing/1/

https://tackk.com/x2n2b0

reflecing_and_sharing-diary2