Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της FutureLearn Course με θέμα : “Teaching Computing – Learning Diary”

από το NATIONAL STEM LEARNING CENTRE.

Μελετήστε το ημερολόγιο έργου μας για το παραπάνω διαδικτυακό σεμινάριο κι αισθανθείτε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε ο,τιδήποτε νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει. Ο σύνδεσμος είναι εδώ :

http://teaching-computing-diary.simplesite.com/431771162

Ο σύνδεσμος για το διαδικτυακό σεμινάριο είναι  : https://www.futurelearn.com/courses/teaching-computing-stem/1/steps/106295

computing-blog