Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο : “LEARNING ONLINE: LEARNING AND COLLABORATING” από το UNIVERSITY OF LEEDS

Απολαύστε ένα ημερολόγιο του διαδικτυακού σεμιναρίου με όλο το πλούσιο υλικό που προσφέρει σχετικά με την διαδικτυακή μάθηση, τους τρόπους χρήσης της, την συνεργατική και επικοινωνιακή δεινότητα που διδάσκει και χαρείτε πλήθος διαδικτυακών εργαλείων μέσα από την εμπειρία των σχολίων που ήδη έχουν κάνει συμμετέχοντες του έργου. Εδώ είναι η διεύθυνση του σεμιναρίου και του ημερολογίου του.

α. https://www.futurelearn.com/courses/learning-and-collaborating/1/todo/3605

β. https://tackk.com/zulsk8

Learning_online_and_Collaborating-diary