Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο της European Schoolnet Academy: Introducing Technology-Enhanced Teaching

badge-tet-whole course

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/introducing-technology-enhanced-teaching/reto?p_p_auth=VuGbgK35&p_p_id=p2ptaskactivity_WAR_liferaylmsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=4&p_r_p_564233524_actId=4754&p_r_p_564233524_moduleId=3008

Και στον παρακάτω σύνδεσμο παραθέτω όσα έμαθα στο Ημερολόγιο Μαθημάτων :

https://tackk.com/e2zh0v

tet-learning_event-hand-in-task