Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο “Administering School ICT infrastructure: developing your knowledge and skills” της EUN School Academy course

Απολαύστε το ημερολόγιο έργου μας της παραπάνω σειράς μαθημάτων. Πολύ ενδιαφέρων και χρήσιμο για κάθε δάσκαλο σε σύγχρονο σχολείο.

http://administering-school-ict.simplesite.com/432299029

administering_ifnrastructure-blog