Συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα “Κινέζικα για αρχάριους”

του Πανεπιστημίου του Πεκίνου!

https://www.coursera.org/learn/learn-chinese/home/welcome

chinese_for_beginners-b