Συμμετοχή στα διαδικτυακά Σεμινάρια : “Games in Schools” και “How to teach Computing”

από την εκπαιδευτική υπηρεσία της European School Academy

  1. “How to teach Computing”

badge-computing

how to teach computing

2. Games in Schools

Games_in_Schools-EUN badge-games at schools